89b1d9a1edc9c0e4b040b736f1b3e2d0

Utformning av nya kontorsarbetsplatser

Det finns i dag många olika sätt att utforma ett kontor på. Detta stämmer väl överens med att vi i dag arbetar på många fler olika sätt än tidigare.

Kontorslandskapet avlöste under slutet av århundradet cellkontoret och har ända sedan dess varit den dominerande inredningsformen, men mycket tyder på att det är på tillbakagång och att cellkontoret återigen har blivit populärt tillsammans med helt nya kontorsvarianter som mobila kontor, cafékontor, som kallas coffices, hemmakontor och virtuella kontor.

Många tar upp oljud och störningar som några av de faktorer som talar mot kontorslandskap. De faktorer som talar för är bättre kommunikation och inspiration. Därför är det i ännu högre grad än tidligare viktigt att företagets behov analyseras när det är dags att leta efter nya kontorslokaler.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *