Lediga kontor i Högasten

Högasten ligger längs med kusten i sydvästra Helsingborg. I den lilla stadsdelen finns hela två industriområden, ett i öster med anknytning till järnvägen och ett i väster med anknytning till hamnverksamheten. På den västra sidan är Kemira Kemi den dominerande verksamheten och här ligger även Kopparverkshamnen, som ägs av företaget.

Hyra kontor i Högasten

Industrigatan, Planteringsvägen och Landskronavägen löper genom stadsdelen i nord-sydlig riktning, och det är längs med de här gatorna som du kan hitta lediga kontor. Längs Planteringsvägens västra sida finns även Högastens bostadsbebyggelse. En stor del av bostäderna byggdes på initiativ från industrin i området. Det finns också ett koloniområde här.

Du kan antingen hyra kontor som enbart är till för kontorsverksamhet eller kontorslokaler som kombineras med butik och lager. Det finns också många möjligheter att hitta lediga kontor i ett kontorshotell i Högasten. Då får du förutom kontorslokaler i även tillgång till service, pentry och konferensrum och trevliga kollegor. Högasten är ett bra alternativ om du vill ha Helsingborg som din arbetsplats.

Information

Antal invånare: 975
I Högasten finns främst lediga kontor på mellan 10−1 000 kvm.
Priset för lediga kontor i Högasten ligger på 700−1 000 kr/kvm/år.

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer: Stadsbuss, Regionbuss
Huvudleder/huvudgator: Industrigatan, Planteringsvägen och Landskronavägen