5c0e2dc1 b8f8 4ca6 ba6e 3a5ad68d7f94

Fastighetsnytt Undersöker om Hållbarhet

En kvalitativ undersökning om hållbarhet av Fastighetsnytt visar att chefer och personer i ledande ställning i fastighetsbranschen ser mätbarhet som framgångsfaktor för hållbarhet. Hållbarhet anses även vara ett verktyg för att skapa dynamik, inspiration och drivkraft i olika projekt.

Det är intervjuer av högt uppsatta ledningspersoner i stora fastighetsföretag och liknande verksamheter med koppling till företagsbranschen som ger grund till undersökningen ”När hållbarhet möter avkastning”. Granskningen gjordes av Fastighetsnytt med syfte att presenteras på Business Arenas hållbarhetsseminarium 2014.

”I över tio år har vi skrivit om hållbarhetsfrågor inom samhällsbyggnad och fastigheter. Det känns följaktligen bra att vi presenterar vår kvalitativa undersökning på Business Arena och visar att engagemanget för hållbarhet är framstående upp på högsta nivå i branschen”, säger chefredaktör Daniel Bergstrand på Fastighetsnytt.

Ett ytterligare resultat av undersökningen visar att hållbarhet som begrepp har vidgats de senaste åren. Från enbart definierats med miljömässiga aspekter har företag nu lagt till ekonomiska och sociala aspekter i hållbarhetsarbetet. Det finns en klar vilja och drivkraft att hitta samverkan mellan hållbarhet och lönsamhet. Den största utmaningen för företag har varit att visa att en investering i hållbarhet är bärkraftig. Det gäller främst områden där t.ex. beräkningsmodeller för goodwill av hållbarhetsaspekter saknas.

Slutresultatet framfördes under seminariet ”Vad du som fattar beslut måste känna till om miljö och hållbarhet”, på Business Arena i Stockholm.

Läs mer om undersökningen här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *